Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੌ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜੌ ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰ ਅਸੀ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜੌ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੌ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਲੁਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਜਿਸਨੇ ਕੋਰੌਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਲਾਕ ਡੌਨ ਦੂਰਾਣ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੌ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਬ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਿਲਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਾਜ਼ੁਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਉਸ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅੰਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

*ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੁਹਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੌ ਚੋਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
*ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੁਹਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੌ ਚੋਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
*ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੁਹਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੌ ਚੋਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੁਹਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੌ ਚੋਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬੋਲੋ
*ਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ*


Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

By aakhirkyon

Its a web portal

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed